Naam fokker:      Arenda Evers

Kennelnaam:         Paidi Tou Lupa
Ras:                        Zwitserse Witte Herder Outcross (ZHO)
E-mail fokker:         arenda_evers@hotmail.com
Website: https://www.devrolijkewitteherder.jouwweb.nl/
Land:                      Nederland
Gegevens moeder:                                        
Ras moeder:              Zwitserse Witte Herder outcross
Naam moeder:          Yora Paidi Tou Lupa
Roepnaam moeder:   Yora                                 
Kleur moeder:            Wit                                  
DNA profiel aanwezig:                                   
Gezondheidsuitslagen:                                   
1)      HD vrij                                                                 
2)     ED vrij                                                               
3)     DM vrij                                                              
4).    MDR1 vrij 
5)     ECVO vrij                                                             

gegevens vaders Bij dubbeldekking:        
Ras vader:                                                       
Volledige naam vader:                                  
Roepnaam vader:                                          
Kleur vader:                                                   
DNA profiel aanwezig:                               
Gezondheidsuitslagen:                                  
1)                                                                    
2)                                                                    
3)                                                                   
4)                                                                     
                                                                       
                                                                       
 

Gegevens vader:
Ras vader:   Zwitserse Witte Herder
Naam Vader:       Elorah Sapphire Lad
Roepnaam vader: Led
Kleur vader:          Wit
DNA profiel aanwezig  
Gezondheidsuitslagen:
1)  HD vrij
2)  ED vrij
3)  DM vrij
4)  MDR1 vrij


Nest gegevens:
Stamboom soort: Goud
Verwantschap:      0,00%
Dekdatum:           6-2-2021
Geboortedatum:  7-4-2021
Aantal reuen:       4
Aantal teven:        4
Kleuren pups:
Pups beschikbaar:
DNA profiel: ja
DNA genetische aandoeningen:
1)  DM vrij door vererving
2)  MDR1 vrij door vererving
3)
4)